Zakończone konferencje

Płatności

Wysokość pomocy finansowej udzielonej na szkolenia ogólne dofinansowane w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego zależy od wielkości przedsiębiorstwa.


Poziom dofinansowania wydatków związanych ze szkoleniem, kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną na jednego uczestnika szkolenia prezentuje poniższa tabela:

Mikro lub małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Duże przedsiębiorstwo
80% dofinansowania 70% dofinansowania 60% dofinansowania


Szczegółowe informacje o sposobie ustalania wielkości przedsiębiorstwa można znaleźć na stronie:

http://www.parp.gov.pl/index/index/72

Wysokość wkładu własnego – koszt udziału jednego uczestnika w Akademii zarządzania produkcją i logistyką przedstawia poniższa tabela:

Mikro lub małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Duże przedsiębiorstwo
Akademia zarządzania produkcją i logistyką
koszt szkoleń i certyfikacji
2 480 zł 3 720 zł 4 960 zł


Koszt udziału w Akademii zarządzania produkcją i logistyką obejmuje:

  • 9 szkoleń odbywających się w dni robocze (21 dni szkoleniowych/168 godzin)
  • egzaminy umożliwiające zdobycie międzynarodowego certyfikatu Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA) - 4 egzaminy cząstkowe oraz końcowe spotkanie certyfikacyjne
  • materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe każdego dnia szkolenia
  • dostęp do zasobów wiedzy znajdujących się na portalu dedykowanemu projektowi.(Przeglądarka powinna wygenerować animację flash - nie ten tekst).
Pobierz program
Podaj swoje dane i pobierz pełen pakiet informacji
Imię
Nazwisko
Email
Woj.
Telefon