Zakończone konferencje

Dla kogo?

Uczestnicy szkolenia


Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników, głównie z sektora firm MŚP (70%), jak również dużych firm (30% uczestników). W Akademii mogą wziąć udział:

 • Firmy produkujące na zamówienie klienta, montujące na zamówienie i produkujące na magazyn,
 • Kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych),
 • Kierownicy produkcji, planiści,
 • Pozostałe osoby uczestniczące w procesach logistycznych (np. technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy, informatycy),
 • Liderzy zmian,
 • Kierownicy projektów logistycznych.

 • Uczestnikami cyklu szkoleń dofinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach ogólnopolskiego projektu pt.: AKADEMIA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ I LOGISTYKĄ mogą być przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) mający siedzibę w Polsce oraz ich pracownicy (według krajowego prawa pracy: osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników, właściciele-kierownicy oraz partnerzy (wspólnicy) prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący niego korzyści finansowe) z dużych, średnich i małych przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki (z wyłączeniem sektora górnictwa węglowego).


  W szkoleniach nie mogą uczestniczyć pracownicy przedsiębiorstw, które pozostają pod zarządem komisarycznym, bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego.

  Wysokość pomocy finansowej udzielonej na szkolenia dofinansowane w ramach projektu w zależności od wielkości przedsiębiorstwa przedstawiamy poniżej:

  Mikro lub małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Duże przedsiębiorstwo
  80% dofinansowania 70% dofinansowania 60% dofinansowania

  Szczegółowe informacje o sposobie ustalania wielkości przedsiębiorstwa można znaleźć na stronie:

  http://www.parp.gov.pl/index/index/72(Przeglądarka powinna wygenerować animację flash - nie ten tekst).
Pobierz program
Podaj swoje dane i pobierz pełen pakiet informacji
Imię
Nazwisko
Email
Woj.
Telefon